نوشته‌ها

پرده آماده در صومعه سرا

پرده آماده در رشت و لاهیجان غوغایی باورنکردنی به پا کرده است

پرده آماده در رشت و لاهیجان یکی از عواملی است که میتوان ادعا کرد که برای جلوگیری از تلف شدن تایم است که چندین فائده باهم به طور همزمان دارد به طوری که هیچ اصولی به این اندازه پایبند به احترام به زمان مشتریان نبوده است که این خاصیت در عباس آ…