نوشته‌ها

پرده زبرا در چالوس و عباس آباد که حتی در سلمانشهر هم موجود است

پرده زبرا در چالوس و عباس آباد در دو حالت امکانپذیر است و حتی سلمانشهر هم از بابت این دو حالت خوشحال هستند زیرا ما ساعت ها و روز های طولانی را در حال تفکر کردن بوده ایم تا بتوانیم این مردمان را به این سرور برسانیم که پیشنهاد میشود که ادامه این مقال…