نوشته‌ها

تولیدی زبرا

تولیدی زبرا با پارچه های ترک و ایرانی اعلا و درجه یک

تولیدی زبرا با نام تجاری پرده فروشی نیکجو را برای این معرفی میکنیم زیرا قابل گفتن است که با پارچه های ترک پرده هایی را تولید میکنیم که قیمتی مشابه و مطابق با نوع ایرانی است و پرده زبراهای ایرانی را با پارچه هایی عرضه میکنیم که کیفیتی برابر با…